Gorączka okopowa

Gorączka okopowa to rzadka choroba wywoływana przez bakterię Bartonella quintana. Jest nazywana także gorączką pięciodniową. Głównym źródłem zakażenia dla człowieka jest wesz odzieżowa.

Objawy
Rozpoznanie i leczenie

Ze względu na fakt, że głównym źródłem zakażenia dla człowieka jest wesz odzieżowa, wystąpieniu choroby sprzyjają złe warunki socjoekonomiczne, niedostateczna higiena osobista a także bezdomność.

Pierwszym objawem infekcji są napady dreszczy poprzedzających wystąpienie gorączki.

Opisano kilka charakterystycznych typów przebiegu gorączki okopowej:

  • w najkrótszej formie pojedynczy epizod gorączki,
  • kilka napadów gorączkowych w czasie poniżej tygodnia,
  • kilka napadów gorączki trwających przez około 5 dni rozdzielonych okresami bezgorączkowymi także trwającymi około 5 dni,
  • przetrwała choroba gorączkowa, która charakteryzuje się nieustępującą, podwyższoną temperaturą ciała przez okres kilku tygodni.

Na gorączkę okopową wskazuje obecność czynników sprzyjających zakażeniu w wywiadzie i typowy przebieg toru gorączkowego. Rozpoznanie gorączki okopowej opiera się na izolacji Bartonella quintana z krwi oraz badaniach serologicznych.

Dobrą odpowiedź kliniczną można uzyskać stosując antybiotyki aktywne wobec tzw. bakterii atypowych np. makrolidy i tetracykliny.

Follow by Email